Hoe verloopt psychotherapie?

Een psycholoog benadert de mens in zijn totaliteit. Ieder persoon heeft gevoelens, heeft gedachten en stelt bepaalde handelingen. Ieder mens leeft in relatie met anderen en vanuit zijn eigen context (familie, werk, sociale relaties en vrije tijd, opvoeding,…).

Een psycholoog tracht in de eerste plaats de persoon en zijn of haar vraag of klacht te beluisteren. Door gerichte vragen te stellen, trachten psycholoog en cliënt samen een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld te krijgen op de probleemsituatie.

Dan is het van belang om samen met de cliënt te zoeken wat men graag zou veranderen aan de probleemsituatie en/of aan zichzelf, en hoe men dit denkt aan te pakken. Wederzijds overleg is hier erg belangrijk: samen zoeken we naar manieren die passen bij de persoonlijke stijl van de cliënt.

Tijdens het proces dat de cliënt doormaakt, zal de psycholoog ondersteunen, bevragen, bijsturen. Maar uiteindelijk is het de persoon zelf die tot inzichten komt, en die veranderingen teweegbrengt. De psycholoog biedt geen kant-en-klare oplossingen aan, maar helpt de persoon zijn eigen proces in handen nemen.

Manieren van werken

De 'aanpak' die gebruikt wordt, verschilt al naargelang het probleem en/of de persoonlijke stijl van de cliënt.

We vertrekken steeds vanuit gesprekstherapie, die kan aangevuld worden met bijvoorbeeld:

- psycho-educatie (inzicht krijgen in psychische reacties en processen)

- cognitieve therapie (anders leren denken, anders leren doen)

- verkennen én uiten van emoties

- schrijfopdrachten

- …

Ongeacht de gehanteerde 'methode', is de kern van de psychotherapie toch de relatie die wordt aangegaan tussen cliënt en therapeut. Een relatie die gekenmerkt wordt door empathie en respect, waarin niet geoordeeld wordt, waarin voldoende veiligheid geboden wordt om ook diepere gevoelens te kunnen uiten en een plek te geven.

Uiteraard is de psycholoog gebonden aan het beroepsgeheim.